ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΡΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ELENA’S DAY SPA
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
SEXY HAIR – STAND
EVI’S BOUTIQUE
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – EUROSAFE
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ – ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ
SOFA CENTER
AUTO MOTO ADAMAS